• Prikupljanje i obrada naučne i stručne literaturu iz oblasti socijalnog rada i socijalne politike,integrativnog psihodinamskog pravca, umetničkog i kreativnog izražavanja, energetskih , tradicionalnih i duhovnih metoda i tehnika, komunikacionih, razvojnih i životnih veština;

  • Organizovanje, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije iz oblasti socijalnog rada i socijalne politike, specijalne edukacije i rehabilitacije, integrativnog psihodinamskog pravca, umetničkog i kreativnog izražavanja, priznatih energetskih, tradicionalnih i duhovnih metoda i tehnika;

  • Objavljivanje publikacije o pitanjima koja se odnose na proučavanje i razvoj primene zdravih stilova života,očuvanja i zaštite psihofizičke ravnoteže i blagostanja tela, uma i duha pojedinca, u skladu sa zakonom;

  • Realizovanje i istraživanje socijalnih i društvenih pojava i kreiranje predloga za rešavanje socijalnih i društvenih problema, sa posebnim fokusom na unapređivanju položaja posebno osetljivih i marginalizovanih društvenih grupa;

  • Kreiranje i realizacija edukacija, treninga, radionica, seminara, on-line obuka , i drugih edukativnih skupova iz oblasti ciljeva udruženja, za unapređenje ličnih i profesionalnih kompetencija praktičara u oblasti socijalno-humanitarnog rada, i doprinos kreativnom razvoju grupa i pojedinaca;

  • Na poziv saradničkih organizacija iz zemlje i inostranstva pružamo stručnu pomoć i podršku u realizaciji projekata i aktivnosti iz oblasti rada udruženja;

  • Organizovanje edukacija, radionica, treninga iz oblasti priznatih energetskih učenja, tehnika i veština Reiki, Access Bars, Kristaloterapija, Art terapija-segmenti Kolor terapije i Mandala terapije, u cilju očuvanja i zaštite psihofizičke ravnoteže i blagostanja tela, uma i duha pojedinca , u skladu sa zakonom;

  • Učestvovanje na manifestacijama i događajima u zemlji i inostranstvu ( izložbe, sajmovi, susreti, prezentacije, kampovi, konferencije i stručno usavršavanje);

  • Izdavanje sertifikate za održane edukacije, treninge, radionice, seminare,on-line obuke;

  • A​ktivno i u kontinuitetu organizovanje i učestvovanje u društveno humanitarnim akcijama.