Deo naših aktivnosti sadržan je u Statutu:

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpetkovicmilanka966%2F&tabs=timeline%2Cevents&width=340&height=500&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="340" height="500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>
  • Prikupljanje i obrada naučne i stručne literaturu iz oblasti socijalnog rada i socijalne politike,integrativnog psihodinamskog pravca, umetničkog i kreativnog izražavanja, energetskih , tradicionalnih i duhovnih metoda i tehnika, komunikacionih, razvojnih i životnih veština;
  • Organizovanje, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije iz oblasti socijalnog rada i socijalne politike, specijalne edukacije i rehabilitacije, integrativnog psihodinamskog pravca, umetničkog i kreativnog izražavanja, priznatih energetskih , tradicionalnih i duhovnih metoda i tehnika;
  • Objavljivanje publikacije o pitanjima koja se odnose na proučavanje i razvoj primene zdravih stilova života,očuvanja i zaštite psihofizičke ravnoteže i blagostanja tela, uma i duha pojedinca, u skladu sa zakonom;
  • Realizovanje i istraživanje socijalnih i društvenih pojava i kreiranje predloga za rešavanje socijalnih i društvenih problema, sa posebnim fokusom na unapređivanju položaja posebno osetljivih i marginalizovanih društvenih grupa;
  • Kreiranje i realizacija edukacija, treninga, radionica, seminara, on-line obuka , i drugih edukativnih skupova iz oblasti ciljeva udruženja, za unapređenje ličnih i profesionalnih kompetencija praktičara u oblasti socijalno-humanitarnog rada, i doprinos kreativnom razvoju grupa i pojedinaca;
  • Pružaćemo stručnu pomoć i podršku u realizaciji projekata i aktivnosti iz oblasti rada udruženja, na poziv saradničkih organizacija iz zemlje i inostranstva ;
  • Organizovanje edukacija, radionica, treninga iz oblasti priznatih energetskih učenja ,tehnika i veština: “Reiki”, “Access Bars”, “Kristaloterapija”, “Art terapija”-segmenti Kolor terapije i Mandala terapije, u cilju očuvanja i zaštite psihofizičke ravnoteže i blagostanja tela, uma i duha pojedinca , u skladu sa zakonom;
  • Učestvovanje na manifestacijama i događajima u zemlji i inostranstvu ( izložbe, sajmovi, susreti, prezentacije, kampovi, konferencije i stručno usavršavanje);
  • Izdavanje sertifikate za održane edukacije, treninge, radionice, seminare,on-line obuke…
  • Aktivno i u kontinuitetu organizovanje i učestvovanje u društveno humanitarnim akcijama.