O UDRUŽENJU


– Prikupljanje i obrada naučne i stručne literaturu iz oblasti socijalnog rada i socijalne politike,integrativnog psihodinamskog pravca, umetničkog i kreativnog izražavanja, energetskih , tradicionalnih i duhovnih metoda i tehnika, komunikacionih, razvojnih i životnih veština;


– Organizovanje, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije iz oblasti socijalnog rada i socijalne politike, specijalne edukacije i rehabilitacije, integrativnog psihodinamskog pravca, umetničkog i kreativnog izražavanja, priznatih energetskih , tradicionalnih i duhovnih metoda i tehnika;


-Objavljivanje publikacije o pitanjima koja se odnose na proučavanje i razvoj primene zdravih stilova života,očuvanja i zaštite psihofizičke ravnoteže i blagostanja tela, uma i duha pojedinca, u skladu sa zakonom;


-Realizovanje i istraživanje socijalnih i društvenih pojava i kreiranje predloga za rešavanje socijalnih i društvenih problema, sa posebnim fokusom na unapređivanju položaja posebno osetljivih i marginalizovanih društvenih grupa;


-Kreiranje i realizacija edukacija, treninga, radionica, seminara, on-line obuka , i drugih edukativnih skupova iz oblasti ciljeva udruženja, za unapređenje ličnih i profesionalnih kompetencija praktičara u oblasti socijalno-humanitarnog rada, i doprinos kreativnom razvoju grupa i pojedinaca;


-Na poziv saradničkih organizacija iz zemlje i inostranstva pružaćemo stručnu pomoć i podršku u realizaciji projekata i aktivnosti iz oblasti rada udruženja;


-Organizovanje edukacija, radionica, treninga iz oblasti priznatih energetskih učenja ,tehnika i veština – Reiki, Access Bars, Kristaloterapija, Art terapija-segmenti Kolor terapije i Mandala terapije, u cilju očuvanja i zaštite psihofizičke ravnoteže i blagostanja tela, uma i duha pojedinca , u skladu sa zakonom;


– Učestvovanje na manifestacijama i događajima u zemlji i inostranstvu ( izložbe, sajmovi, susreti, prezentacije, kampovi, konferencije i stručno usavršavanje);


-Izdavanje sertifikate za održane edukacije, treninge, radionice, seminare,on-line obuke…


– A​ktivno i u kontinuitetu organizovanje i učestvovanje u društveno humanitarnim akcijama.