Mandale su prisutne u svim kulturama sveta, povezane I prisutne u arhitekturi, filosofiji , umetnosti….ljudskom življenju I razvoju.
Zbog toga se smatra da je ideja mandale simbol povezivanja božanskog i ljudskog sveta pretvorena u jedinstvenu harmoniju, od postanka sveta do danas.Mandale se prevode sa sanskrita kao ‘’krug’’, ali ima I sinonim ‘’svetog prostora’’, ‘’magičnog kruga’’. Krug je važan za razumevanje, jer je centar pokretanja I stvaranja. Otkriva potencijale, nedoumice, mističnost,nesvesno pretvara u realnost, odiše stvaralačkom energijom koja se širi u prostoru oko nas I dostiže ono čemu svi težimo, a to je harmonija duše I tela u prostoru.

Mandale na našim prostorima su još uvek nepoznanica, iako se o njima priča. One su plasirane kroz bojanke za odrasle , I pokazalo se kao kvalitetan alat za postizanje smirenosti I koncentracije. Koriste se više za terapiju bojama, nego sama simbolika crtanja. Veliki značaj su doprinela brojna udruženja Joga učitelja koja mandale koriste za meditaciju I vizuelizaciju. Bliska je psihoterapeutima I art terapeutima, jer ih je Karl Gustav Jung skoro 25 godina proučavao I istraživao.

Autorski program niza radionica crtanja mandala ‘’ Putovanje duše uz oblik I boje’’ ima za cilj da vas nauči tehnikama crtanja I razumevanja mandale , značenje oblika I boja, prepoznavanje telesnih blokada ,oslobodi stresa, relaksira, navede na razumevanje sopstvenog emotivnog stanja, pomogne u verbalizaciji I vizuelizaciji ličnih uvida, kako da kreativnije I jednostavnije rešavate životne situacije I odnose sa okruženjem, nađete svoj mir I sačuvate ‘’zonu komfora’’ I otkrijete svoje talente kojima je samo nebo granica.

U sklopu autorskog psihodinamskog programa “Putovanje duše kroz oblik i boje”, organizujemo radionicu crtanja DOT MANDALA ,tehnikom u kojoj se kombinuju različite veličine dot -tačka/ oblika . Pored svoje vizuelne savršenosti, one svojim koloritom predstavljaju i Vaš energetski potencijal.