Udruženje Balans365 pruža Vam usluge terapijskih seansi, u trajanju 50 min:

  • Psihološko savetovanje
  • Porodična terapija
  • Socijalni rad i socioterapija