POČETNA


EDUKACIJE I TRENINZI

  • Specijalna edukacija i rehabilitacija; rad sa decom i roditeljima
  • Veštine komunikacije
  • Trening razvojnih veština
  • Reiki

 


IZRADA MANDALA

Autorski program ima za cilj da vas nauči tehnikama crtanja i razumevanja mandale, oslobodi stresa, relaksira, navede na razumevanje sopstvenog emotivnog stanja, pomogne u verbalizaciji i vizuelizaciji ličnih uvida, otkrijete svoje talente kojima je samo nebo granica..


SAVETOVANJE I PSIHOTERAPIJA

  • Psihološko savetovanje
  • Porodična psihoterapija
  • Socijalni rad i socioterapija